Send et gratis portkort og inviter andre med på et hold til Folkevandringen

Inviter andre med til Folkevandringen!

Udfyld online postkortet her - med enten email eller postadresse - så sender vi et postkort pr. mail eller pr. fysisk post.